Solidariteitsfonds

Voor u en door u. Solidair met uw medemens
Het Solidariteitsfonds is een onderdeel van de Patiëntenvereniging De Keerkring. Wij zijn een fonds dat jaren geleden in het leven is geroepen, toen bleek dat sommige antroposofische therapieën niet of niet volledig werden vergoed door diverse zorgverzekeringen.
Dit betreft een tegemoetkoming of vergoeding voor: medicijnen, kunstzinnige therapie, euritmietherapie of ritmische massage (fysiotherapie).

We zijn ondertussen intensief bezig met het aanvragen van een ANBI status, een Algemeen Nut Beogende Instelling, maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde, waarbij onder andere enkele wijzigingen noodzakelijk zijn. We hopen daar spoedig meer duidelijkheid over te geven.

In het nieuwe beleidsplan is het een en ander gewijzigd, om voor een vergoeding in aanmerking te komen hoeft u geen lid meer te zijn van Antroposana of De Keerkring. Uiteraard is deze steun alleen bedoeld voor hen, die deze kosten niet zelf kunnen dragen.
Door met elkaar dit fonds te steunen met minimaal vijf euro per jaar kunnen we anderen- of u zelf- helpen om de gewenste therapie wel te ondergaan en vergoed te krijgen voor wie dit nodig heeft. Vijf euro per persoon, 10 euro voor gezin
Dankzij de jaarlijkse gift van onze donateurs kan het Solidariteitsfonds van de Keerkring tegemoet komen in kosten voor antroposofische gezondheidszorg, die niet door de verzekering vergoed worden.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen zijn er een drietal voorwaarden:
1. U dient een verwijzing van uw huisarts te hebben voor antroposofische gezondheidszorg of een recept voor antroposofische medicatie.
2. Uw zorgverzekering verstrekt geen vergoeding voor deze antroposofische gezondheidszorg of voor deze antroposofische medicijnen.
3. De tegemoetkoming in de kosten van de client is alleen bedoeld voor hen, die deze kosten niet zelf kunnen dragen.

Voor vergoeding gelden de volgende regels.

  1. Bij verwijzing door uw huisarts naar de antroposofische gezondheidszorg ontvangt u een vergoeding voor niet-verzekerde therapieën of medicijnen
    Vergoeding voor niet-verzekerde therapieën of medicijnen bedraagt maximaal €300 per jaar, gedurende maximaal 3 jaar.
  2. Bij verwijzing door uw huisarts naar antroposofische gezondheidszorg ontvangt u een vergoeding voor niet-verzekerde therapieën of medicijnen.
    Voor leden van de Keerkring, tevens donateur van het Solidariteitsfonds, bedraagt de vergoeding van niet-verzekerde therapieën of medicijnen 600 Euro per jaar, met een maximum van 3 jaar.

Deze vergoedingen zijn bedoeld voor wie genoemde kosten een probleem zijn.
Wij hopen uiteraard dat zoveel mogelijk mensen lid worden van de Antroposana/Keerkring, en tevens donateur van het Solidariteitsfonds.
Omdat steeds meer verzekeringen gaan “bezuinigen”, is ons fonds van toenemend belang.

Als u uw bijdrage nog niet hebt overgemaakt of u wilt donateur worden kunt u minimaal 5 euro overmaken op Triodosbank bankrekening NL69 TRIO 0212 1005 48 t.n.v. St. het Solidariteitsfonds van de Keerkring, Haarlem. Graag ook duidelijk uw naam vermelden.
Als u nog vragen heeft kunt u mailen naar Roline van Pelser Berensberg, contactpersoon: solidariteitsfondshaarlem@gmail.com (evt. 06-41515907 ná 17.00 uur).

 

Reageren is niet mogelijk.