Solidariteitsfonds

Het Solidariteitsfonds is een onderdeel van de Patiëntenvereniging De Keerkring.

Wij zijn een fonds dat jaren geleden in het leven is geroepen, toen bleek dat sommige antroposofische therapieën niet of niet volledig werden vergoed door diverse zorgverzekeringen. Dit voor o.a medicijnen, kunstzinnige therapie, euritmietherapie of ritmische massage (fysiotherapie).

Dankzij de jaarlijkse gift van onze donateurs kan het Solidariteitsfonds van de Keerkring tegemoet komen in kosten voor antroposofische gezondheidszorg, die niet door de verzekering vergoed worden.
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet U lid zijn van Antroposana én donateur zijn van ons fonds. Uiteraard is deze steun alleen bedoeld voor hen, die deze kosten niet zelf kunnen dragen.

Door met elkaar dit fonds te steunen met minimaal vijf euro per jaar kunnen we anderen- of u zelf- helpen om de gewenste therapie wel te ondergaan en vergoed te krijgen voor wie dit nodig heeft. Vijf euro per persoon, 10 euro voor gezin.

U dient minimaal drie maanden donateur zijn, alvorens voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen.

Als u uw bijdrage nog niet hebt overgemaakt of u wilt donateur worden kunt u minimaal 5 euro overmaken op Triodosbank bankrekening  NL69 TRIO 0212 1005 48 t.n.v. St. het Solidariteitsfonds van de Keerkring, Haarlem. Graag ook duidelijk uw naam vermelden.

Omdat steeds meer verzekeringen gaan “bezuinigen”, is ons fonds van toenemend belang.

Als u nog vragen heeft kunt u mailen naar  Roline van Pelser Berensberg, contactpersoon:  solidariteitsfondshaarlem@gmail.com  (evt 06-41515907 ná 17.00 uur).

Graag uw hulp!!

Bij voorbaat dank, het bestuur:
Roline van Pelser Berensberg, voorzitter
Marcel Bijkersma: penningmeester
Douwe van Dalen, secretaris
Aggie Adema- Huitema, afvaardiging vanuit bestuur De Keerkring

Wanneer en hoe een bijdrage van het Solidariteitsfonds aan te vragen?
Als er sprake is van:
* Verwijzing van een antroposofische arts en het gaat om een therapie of medicijn op antroposofische basis.
* U bent hiervoor niet voldoende verzekerd en u kan de therapie/medicatie niet of moeilijk zelf betalen.
* U heeft een afwijzing van de zorgverzekering voor deze therapie/medicatie, óf de arts/therapeut weet al dat therapie of medicijn niet vergoed zal worden door uw zorgverzekering.
* U bent al minimaal drie maanden donateur van het Solidariteitsfonds.
* Uw arts of therapeut heeft een aanvraagformulier wat u samen invult en ondertekent, dit stuurt u met  de eventuele afwijzing van de zorgverzekering naar Roline van Pelser Berensberg.
NB Het Solidariteitsfonds vergoedt maximaal 3 jaar achterelkaar maximaal €600 per patiënt.