Home

Welkom op de website van de Haarlemse patiëntenvereniging De Keerkring.
Sinds 1 januari 2005 is De Keerkring een regionale afdeling van de landelijke patiëntenvereniging Antroposana. Als lid van De Keerkring / Antroposana helpt u mee de doelstellingen van De Keerkring / Antroposana te realiseren en kunt u gebruik maken van wat Antroposana landelijk bereikt heeft en te bieden heeft.

Antroposana is een gezondheidsvereniging voor mensen die kiezen voor antroposofische gezondheidszorg. Het accent ligt niet op ziekte maar op de gezondheid van mensen. Vanuit onze organisatie behartigen wij de belangen van onze leden. Zodat antroposofische zorg voor iedereen bereikbaar is en blijft.

De Keerkring gaf twee keer per jaar een Keerkringkrant uit met alle adressen en informatie over de huisartsenpraktijken en therapeuten, actuele zaken en interessante artikelen. Daarnaast verschijnt twee keer per een digitale nieuwsbrief. Met ingang van december 2018 verschijnt er vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief (en voor diegenen zonder internet wordt een papieren uitdraai per post opgestuurd). In de georganiseerde thema-avonden belichten artsen en therapeuten aspecten van de antroposofische gezondheidszorg. De boeken uit de. patiëntenbibliotheek  zijn ondergebracht bij de bibliotheek van de Antroposofische Vereniging (zie onder bibliotheek)  Verder is er periodiek overleg van het bestuur met de antroposofische artsen en therapeuten in Haarlem, met name om de belangen van de patiënten te behartigen. Twee keer per jaar neemt De Keerkring deel aan de Ledenraadsvergadering van Antroposana.

Waarom lid worden van De Keerkring/ Antroposana?
O.a.
Wij zetten ons in voor het gebruik en de toegankelijkheid van antroposofische geneesmiddelen en therapieën
Wij behartigen uw belangen bij verzekeraars, artsen en politiek.
Wij zorgen dat integratieve gezondheidszorg zichtbaar, toegankelijk en beschikbaar is.
Wij zorgen dat de kwaliteiten van de integratieve gezondheidszorg brede aandacht krijgen, mede vanuit patiëntperspectief.
Wij zorgen dat u zelf sturing kunt geven aan gezondheid en aan het omgaan met beperkingen en ziekte.
En meer leden betekent een sterkere stem! Bekijk voor meer informatie de website van Antroposana.
Lid worden? U kunt op deze pagina aan de rechter zijde op de link “word lid van Antroposana” klikken- als lid van Antroposana wordt u, woonachtig in Haarlem en omgeving, automatisch lid van de regionale afdeling ‘De Keerkring’.

Vanaf 1976 is ook het Solidariteitsfonds een essentieel onderdeel van de Keerkring. Het doel van het Solidariteitsfonds is, indien nodig, het financieel ondersteunen van patiënten voor het gebruik van antroposofische medicijnen en/of therapieën. Het Solidariteitsfonds is ondergebracht in een aparte stichting, zie voor meer informatie de pagina “Solidariteitsfonds”.

 

Bestuur:
Secretaris en redactie: Hilda Rijkmans
Penningmeester: Henk Stots
Bestuurslid en afvaardiging naar Solidariteitsfonds: Aggie Adema- Huitema

Contactpersoon Solidariteitsfonds:
Liesbeth Schouten