Aktueel

Lezing ‘Orgaandonatie en -transplantatie’ door Arie Bos i.s.m. Babs Willemse

De nieuwe donorwet  is op 1 juli 2020 ingegaan.
Deze wet is voor mensen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente. In het nieuwe Donorregister hebt U ingevuld of u na uw overlijden wel of geen organen en weefsels aan een patiënt wilt geven. Voorbeelden van organen zijn een nier of longen. Voorbeelden van weefsels zijn huid, hoornvlies of bloedvaten. Hierdoor weet uw familie, partner of vriend(in) of u wel of niet orgaandonor bent. Indien u niets heeft aangegeven en bent u ouder dan 18 jaar dan staat u in het register met ‘geen bezwaar tegen donatie’. U kunt deze keuze altijd nog wijzigen.
Vanuit de antroposofie bekeken rijzen er vragen op zoals: Is hersendood wel echt dood? En wat gebeurt er na de dood? Wat zou het effect kunnen zijn als je een deel van je orgaangebonden herinneringen mist? Hoe gaan wij met onze gestorvenen om? Wat is de invloed op de ontvanger van de informatie die meekomt in een orgaan?
Hoe is dat wanneer een orgaan bij leven wordt geschonken?
Om een persoonlijk besluit te nemen in dit ingewikkelde dilemma had De Keerkring een hierover een informatieavond gepland voor  maart 2020, die helaas niet door kon gaan.
Deze informatieavond over vraagstukken over  het doneren alswel het krijgen van een orgaan/weefsel hebben we nu kunnen organiseren op donderdag 10 november 2022
Arie Bos voormalig antroposofisch huisarts is tevens neurofilosoof en auteur van Mijn brein denkt niet, ik wel, Hoe de stof de geest kreeg en Gebruik je hersens!.
Babs Willemse, leeft al 30 jaar met een getransplanteerde lever. Babs heeft een boek geschreven Aan de rand van het leven. Ze schrijft over het leven hiermee en de wisselende gedachten en gevoelens. Ze belicht in haar boek alle facetten van het vraagstuk. Niet alleen de medische en juridische kwesties, zoals begrip ‘hersendood’, maar ook de spirituele kwesties. Ze leert ons dat het vraagstuk van orgaandonatie heel complex is en daarom vanuit meerdere perspectieven tegelijk bekeken dient te worden.
Er wordt een inleiding gegeven, waarna er voldoende gelegenheid is tot het stellen van vragen en uitwisseling.

 Datum:              donderdag 10 november 2022;
Tijd:                    20.00 – 21.30 uur;
Plaats:               zaal Van Dam Huis;
Entree:              voor leden van De Keerkring/Antroposana €7,00;
voor niet leden €12,00;
bij voorkeur contante betaling;
financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen;
Aanmelden         vooraf op aanmelden.keerkring@gmail.com (evt 023 5247633)

NB
Voor lezingen geldt dat je moet aanmelden, doe dat graag op tijd en via de mail, want we hebben een maximum van 40 plaatsen. LET OP: de lezingen hebben verschillende aanmeldadressen. Bij voorkeur ter plekke contant afrekenen.
Verder hanteren wij het beleid van de Antroposofische Vereniging: “Thuisblijven bij klachten. Meld je af en blijf thuis als je klachten hebt waarbij je andere mensen kunt besmetten. Bij klachten die horen bij corona of griep en ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus, keelpijn of hoesten.”
Graag tot ziens bij (één van) de lezingen.

——————————————————————————————————————————

INTERVIEW MET HUISARTS CHRISTOF ZWART OVER DE VERKRIJGBAARHEID VAN ANTROPOSOFISCHE GENEESMIDDELEN JULI 2019 KLIK HIER

ARTIKEL UIT NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018 OVER WEERSTAND OPBOUWEN KLIK HIER  

ARTIKEL VAN ZOLTÁN SCHERMANN OVER CORANAVIRUS EN CORANA-ZELFZORG OP ANTROPOSANA.NL : KLIK HIER

IN DE NIEUWSBRIEF VAN SEPTEMBER 2017 SCHREEF HUISARTS MARION VAN BREE EEN STUKJE OVER KINFLUDO EN INFLUDO- DIT KAN O.A. MET DE WELEDA-APP BESTELD WORDEN.
“Beste mensen,
hierbij wat informatie over een aanrader voor het naderende griepseizoen: De middelen Infludo (volwassenen) en Kinfludo (kinderen), beiden van Weleda, helpen u bij griep en verkoudheid. U kunt ze ook preventief gebruiken, zelfs bij goede gezondheid en 60+ , als alternatief voor de griepprik. Het middel bevat – in homeopathische verdunning – Ferrum phosphoricum en verschillende geneesplanten, die zowel in de homeopathie als in de antroposofische geneeskunde ingezet worden om de afweer te versterken, pijn te verminderen, koorts te verlagen, ontstekingsprocessen te remmen. Kinfludo is alcoholvrij en de korreltjes zijn voor kinderen gemakkelijk in te nemen. Het zijn zelfzorgmiddelen,
dus u kunt ze zelf bestellen bij de apotheek, drogist of natuurvoedingswinkel. Hoe te gebruiken staat op de verpakking.
Gezondheid!
Marion van Bree, huisarts”

LEZING ‘ORGAANDONATIE EN -TRANSPLANTATIE ‘ IS GECANCELD EN WORDT VERPLAATST NAAR EEN LATERE DATUM Voor diegenen die de informatie wilden laten meewegen in hun keuze voor de nieuwe donorwet, ook na 1 juli kan u uw keuze altijd nog veranderen. informatie https://www.donorregister.nl/uw-registratie/uw-keuze-veranderen  

DE NIEUWE DONORWET EN INFORMATIEAVOND  DINSDAG 24 MAART  DOOR ARIE BOS
“Op 1 juli 2020 komt de nieuwe donorwet. Deze wet is voor mensen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente. In het nieuwe Donorregister vult u in of u na uw overlijden wel of geen organen en weefsels aan een patiënt wilt geven. Voorbeelden van organen zijn een nier of longen. Voorbeelden van weefsels zijn huid of bloedvaten. Als u uw keuze invult, weet uw familie, partner of vriend(in) of u wel of niet orgaandonor wilt worden.
Als u geen keuze invult in het register, dan komt na 1 juli 2020 ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij uw naam te staan. Dat betekent dat uw organen na uw overlijden naar een patiënt kunnen gaan. De arts in het ziekenhuis bespreekt dit met uw familie. Als uw familie heel zeker weet en kan uitleggen aan de arts dat u echt geen donor wilde zijn, dan wordt u ook geen donor. Het is dus belangrijk dat uw partner en familie weet wat uw keuze is. En u uw keuze invult.
Wat kan ik kiezen?
U heeft vier keuzes. U kunt uw keuze altijd veranderen.
Keuze 1: Ja, ik geef toestemming. Misschien wilt u sommige organen en weefsels niet doneren. U kunt dit ook invullen op het formulier.
Keuze 2: Nee, ik geef geen toestemming.
Keuze 3: Mijn partner of familie beslist.
Keuze 4: Een door mij gekozen persoon beslist ”
Voorgaande informatie komt van donorregister.nl.Vanuit de antroposofie bekeken rijzen er vragen op zoals is hersendood wel echt dood? En wat gebeurt er na de dood? Wat zou het effect kunnen zijn als je een deel van je orgaangebonden herinneringen mist? Hoe gaan wij met onze gestorvenen om? Wat is de invloed op de ontvanger van de informatie die meekomt in een orgaan?
Om een persoonlijk besluit te nemen in dit ingewikkelde dilemma heeft De Keerkring besloten hierover een informatieavond te organiseren. We hebben hiertoe voormalig antroposofisch huisarts Arie Bos bereid gevonden. Arie Bos is tevens neurofilosoof en auteur van ‘Mijn brein denkt niet, ik wel.’ ‘Hoe de stof de geest kreeg.’ ‘Gebruik je hersens!’. Arie Bos zal eerst een inleiding geven en na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisseling.

—————————————————————————————————————————

DE NIEUWSBRIEVEN VAN DE KEERKRING ZIJN M.I.V. APRIL 2020 OPGENOMEN IN DE NIEUWSBRIEVEN VAN HET VAN DAM HUIS.


 

Nieuwsbrief december 2019  nieuwsbrief december 2019
de printversie is op te vragen bij keerkring@antroposana.nl dan wordt de printversie gemaild.

Nieuwsbrief September 2019: Benefietavond, studiegroep Salutogenese, lezing ‘een antroposofische visie op levenseinde’. zelfzorgmiddel pyriet zinnober en meer:
nieuwsbrief september 2019
printversie op te vragen bij keerkring@antroposana.nl

In de nieuwsbrief van juli 2019 staat veel vanuit het Therapeuticum interessant nieuws zoals mogelijkheid tot e-consult, interview met Christof Zwart over verkrijgbaarheid antroposofische geneesmiddelen, het artikel ‘koorts onderdrukken of ondersteunen?’ en meer nieuwsbrief De Keerkring juli 2019

In de nieuwsbrief van maart 2019 naast nieuws vanuit De Keerkring, nieuws vanuit het Therapeuticum met medische tip, oproep voor voorjaarsschoonmaak, aanbod van kennismaking met euritmietherapie, ‘in het ritme van de seizoenen, ‘hersenvliesontsteking over de invoering van nieuw vaccin’ en veel meer. De nieuwsbrief van maart 2019

In de nieuwsbrief december 2018 staan naast mededelingen van bestuur De Keerkring, aanbod vanuit het Therapeuticum o.a. ook twee artikelen ‘grieppreventie’ en ervaring van cursist ‘de kunst van het ouder worden.’
nieuwsbrief december 2018

De Keerkringkrant en de digitale nieuwsbrief.

In de speciale papieren nieuwsbrief van november 2018 wordt het nieuwe logo gepresenteerd. Ná deze eenmalige nieuwsbrief wordt er overgegaan op een digitale driemaandelijkse nieuwsbrief (leden zónder internet kunnen een papieren uitdraai aanvragen). Verder: de opening van het Van Dam Huis- geschenk van De Keerkring aan het Therapeuticum- nieuws van het Therapeuticum- en meer…. Nieuwsbrief november 2018

 

In de Keerkringkrant van maart 2018 onder andere: Uitnodiging aan leden van De Keerkring op 19 april- nieuwe naam voor patiëntenvereniging?- hoogste puntviering Van Dam Huis- eenzaamheid en ouder zijn- positieve gezondheid- deze krant bevat acceptgiro voor uw jaarbijdrage aan het Solidariteitsfonds- Bibliotheek: herinnering graag geleende boeken inleveren   Keerkringkrant maart 2018

De Keerkringkrant van september 2017is een speciale uitgave over de nieuwbouw van het Van Dam Huis- centrum voor antroposofie en gezondheidszorg met plattegronden- medewerkers vertellen iets over hun ruimte en wat daar gaat plaatsvinden- opmaat grondsteenspreuk- steentje bijdragen. Verder lezing Jacques Meulman- bibliotheekboeken- Solidariteitsfonds  Keerkringkrant september 2017

Digitale nieuwsbrief mei 2017

Keerkringkrant maart 2017

Digitale nieuwsbrief december 2016

Keerkring september 2016

Digitale nieuwsbrief mei 2016

Keerkringkrant maart 2016

Digitale nieuwsbrief december 2015

Keerkringkrant september 2015

Keerkringkrant maart 2015

Keerkringkrant december 2014

Keerkringkrant september 2014

Keerkringkrant april 2014