Actueel


Benefietavond
voor een tochtsluisdeur!

voor schonere lucht en minder energieverlies:
vrijdag 18 oktober 2019 20.00 uur
Van Dam Huis Prinsen Bolwerk 3b 2011MA Haarlem
Wat kunt u verwachten? Een gevarieerde avond met klassieke muziek, o.a. Bach, Schubert en Schumann, euritmie, een verhaal en… tot slot zingt u wellicht mee met een heus koraal van Bach.
Belangeloze medewerking verlenen o.a. Marina Besselink, sopraan, Remmert Velthuis, bariton, Mirjam de Gorter, viool,Jan van der Zanden, piano, orgel, Freistritz Blaaskwintet, Anneke Kraakman, euritmie, Taletta Bierens, verhaal.
Entree: 10 euro, dit is een bescheiden prijs voor een mooi gevulde avond, zodat veel mensen kunnen meegenieten. We hopen natuurlijk op een gulle extra bijdrage zodat met uw hulp een steentje bijgedragen kan worden aan het realiseren van een tochtsluis bij de ingang.(heeft u geen contant geld op zak, er kan gepind worden…)
Gráág aanmelden i.v.m. organisatie: keerkring@antroposana.nl (of evt. 023-5518640)

PROGRAMMA BENEFIETAVOND onder voorbehoud
Beethoven – Signor Abbate met allen o.l.v. Marina Besselink

Variaties op ‘In Holland staat een huis’ – Hugo de Groot
door het Feistritz Kwintet
dwarsfluit Tessa Posthuma
hobo Rineke Boerwinkel
klarinet Annemiek Vloon
hoorn Ronald Bakker
fagot Michiel Lamers

Russisch verhaal ‘De dwaas van de wereld en het vliegende schip’ door Taletta Bierens

Bach duetten met Marina Besselink, sopraan en Remmert Velthuis, bariton, Jan van der Zanden, piano
Wann kommst Du mein Heil Marina, Remmert, Mirjam de Gorter, viool, Jan, piano
Mein Freund ist mein Marina, Remmert, Rineke Boerwinkel, hobo, Jan, piano

PAUZE

Euritmie Anneke Kraakman, euritmiste, Jan van der Zanden, piano

Liederen uit de (hoog-)romantiek:
Schumann, Schubert, Strauss

Bach – koraal met allen o.l.v. Remmert Velthuis

Belang van tochtsluisdeur Van Dam Huis
Nu we alweer een jaar in het prachtige van Dam Huis aan het werk zijn, is duidelijk dat we een ding
echt missen: een tochtsluis bij de ingang. Zeker als de wind op die kant staat, komt er met elke
deuropening ook een hoop kou mee naar binnen. Dat is niet fijn voor de mensen die beneden in de
wachtkamer wachten of voor de mensen die in de winkel en de bibliotheek werken. Los daarvan gaat
er ook veel warmte verloren, wat in tegenspraak is met onze ambitie om zuinig met energie te zijn.
Zo hebben we een inventief ventilatiesysteem met een warmtewisselaar en een filter om het fijnstof
buiten te houden. Ook daar kan de sluis aan bijdragen!
Inmiddels hebben we de aannemer de opdracht gegeven om een tochtsluis te maken en hopelijk
wordt deze nog voor november opgeleverd. Probleem is echter dat er geen geld ‘over’ is. We hebben
dus uw steun nodig om dit te kunnen realiseren. Dat kan door naar het benefietconcert te komen,
door een schenking op www.steentje-bijdragen.nl of door het overmaken van een gift naar:
NL43 TRIO 0198 0161 31 tnv Vriendenstichting Antroposofisch Centrum Haarlem.
Er is ongeveer € 15.000 nodig.
Christof Zwart
NB sommige banken geven aan dat het rekening niet matcht met naam- probeer dan: Vrienden A.C.Haarlem. Het rekeningnummer klopt zeker wel!!!

Studiegroep Salutogenese: Versterken van je eigen gezondheid
Tegenwoordig wordt gezondheid omschreven als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Ondanks deze ruimere betekenis van gezondheid, richt de huidige geneeskunde zich nog altijd op hoe ziektes ontstaan (pathogenese).
Een relatief nieuwe benadering is salutogenese. Daarbij gaat het om een benadering van de mens, die zich richt op factoren die gezondheid en welbevinden stimuleren in plaats van de factoren die ziekte veroorzaken en die in het middelpunt van de pathogenese staan.
Het begrip salutogenese is geïntroduceerd door de socioloog Aaron Antonovsky (1923 – 1994).
In tegenstelling tot het kijken naar de oorsprong van ziektes (pathogenese), stelt hij dat we ons kunnen richten op de oorsprong van gezondheid: de salutogenese, om daarmee onze eigen gezondheid te versterken. Het woord salutogenese is afgeleid van het Latijnse “salus” (gezondheid, welbevinden) en het Griekse “genesis” (oorsprong, ontstaan).
“Salutogenese gaat dus over het vermogen om aan moeilijke levensomstandigheden het hoofd te bieden, overeind te blijven en er vanuit een innerlijk centrum creatief mee om te gaan. Het gaat over de vraag hoe wordt of hoe blijf ik gezond? Wat heb ik nodig voor mijn eigen gezonde balans”.

De Keerkring organiseert hierover een cyclus van 7 avonden. Met een groepje van maximaal 10 mensen komen we 1x per maand op woensdagavond bij elkaar. Onder begeleiding van Marleen Becht bespreken we samen de salutogenese en hoe we dat kunnen inzetten om onze eigen gezondheid te versterken. Doe je mee?
Data: 9 oktober, 13 november,11 december, 8 januari, 5 februari,4 maart,1 april.
Tijd: 19.30 –21.00 uur
Locatie: Van Dam Huis Prinsen Bolwerk 3b, 2011MA Haarlem
Bijdrage: voor leden van de Keerkring €25, voor niet- leden € 35 (inclusief Gezichtspunt Salutogenese- De oerbronnen van gezondheid)
Opgave graag via dit formulier. Wanneer de bijdrage het moeilijk maakt om deel te nemen, is reductie mogelijk. Neem dan contact op met Wimmy Hengst (wimmyhengst@gmail.com of evt. 06-51131166).


lezing
‘Een antroposofische visie op het levenseinde.’ door Marion van Bree, huisarts

Marion van Bree, zal vertellen over haar visie op de laatste fase, die is ontstaan als gevolg van haar ervaringen aan het sterfbed. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn levenseinde, palliatieve zorg en leven na de dood. Na de pauze is er ruimte voor vragen en gesprek.
Wanneer: maandag 4 november om 20.00- 21.30 uur
Locatie: Van Dam Huis, Prinsen Bolwerk 3b 2011MA Haarlem
Entree: voor leden De Keerkring/Antroposana €7.50, voor niet-leden €10.00
alleen contante betaling mogelijk. Financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen.
Aanmelding noodzakelijk i.v.m. maximaal aantal deelnemers: bij Aggie Adema: aggie.adema@xs4all.nl (indien zonder mail tel.023-5247633)

U kunt hieronder de digitale versie (PDF) van de Keerkringkrant en de digitale nieuwsbrief downloaden.

mailchi-mp-0ed4478ee010-de-keerkring-nieuwsbrief-september-2019-e-34276d3b70 (1)

Actuele zaken en interessante artikelen vind u in de Keerkringkrant en nieuwsbrief.
In de nieuwsbrief van juli 2019 staat veel vanuit het Therapeuticum interessant nieuws zoals mogelijkheid tot e-consult, interview met Christof Zwart over verkrijgbaarheid antroposofische geneesmiddelen, het artikel ‘koorts onderdrukken of ondersteunen?’ en meer nieuwsbrief De Keerkring juli 2019

In de nieuwsbrief van maart 2019 naast nieuws vanuit De Keerkring, nieuws vanuit het Therapeuticum met medische tip, oproep voor voorjaarsschoonmaak, aanbod van kennismaking met euritmietherapie, ‘in het ritme van de seizoenen, ‘hersenvliesontsteking over de invoering van nieuw vaccin’ en veel meer. De nieuwsbrief van maart 2019

In de nieuwsbrief december 2018 staan naast mededelingen van bestuur De Keerkring, aanbod vanuit het Therapeuticum o.a. ook twee artikelen ‘grieppreventie’ en ervaring van cursist ‘de kunst van het ouder worden.’
nieuwsbrief december 2018

De Keerkringkrant en de digitale nieuwsbrief.

In de speciale papieren nieuwsbrief van november 2018 wordt het nieuwe logo gepresenteerd. Ná deze eenmalige nieuwsbrief wordt er overgegaan op een digitale driemaandelijkse nieuwsbrief (leden zónder internet kunnen een papieren uitdraai aanvragen). Verder: de opening van het Van Dam Huis- geschenk van De Keerkring aan het Therapeuticum- nieuws van het Therapeuticum- en meer…. Nieuwsbrief november 2018

 

In de Keerkringkrant van maart 2018 onder andere: Uitnodiging aan leden van De Keerkring op 19 april- nieuwe naam voor patiëntenvereniging?- hoogste puntviering Van Dam Huis- eenzaamheid en ouder zijn- positieve gezondheid- deze krant bevat acceptgiro voor uw jaarbijdrage aan het Solidariteitsfonds- Bibliotheek: herinnering graag geleende boeken inleveren   Keerkringkrant maart 2018

De Keerkringkrant van september 2017is een speciale uitgave over de nieuwbouw van het Van Dam Huis- centrum voor antroposofie en gezondheidszorg met plattegronden- medewerkers vertellen iets over hun ruimte en wat daar gaat plaatsvinden- opmaat grondsteenspreuk- steentje bijdragen. Verder lezing Jacques Meulman- bibliotheekboeken- Solidariteitsfonds  Keerkringkrant september 2017

Digitale nieuwsbrief mei 2017

Keerkringkrant maart 2017

Digitale nieuwsbrief december 2016

Keerkring september 2016

Digitale nieuwsbrief mei 2016

Keerkringkrant maart 2016

Digitale nieuwsbrief december 2015

Keerkringkrant september 2015

Keerkringkrant maart 2015

Keerkringkrant december 2014

Keerkringkrant september 2014

Keerkringkrant april 2014