Contact en links

Contact:

E-mail: keerkring@antroposana.nl

Aggie Adema (bestuurslid en afvaardiging naar Solidariteitsfonds) tel.: 06-28780198
Wimmy Hengst (bestuurslid)
secretaris: vacature
penningmeester:
vacature
vacature bestuurslid

Links

Van Dam Huis.
Centrum voor antroposofie & gezondheidszorg. Het Van Dam Huis is een centrum in Haarlem waar verschillende organisaties met een antroposofische achtergrond samenwerken. Gezondheidszorg en maatschappelijke ontwikkeling ontmoeten elkaar hier. Het centrum is vernoemd naar Joop en Ellen van Dam, grondleggers van Gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem. Joop was bestuurslid van de Antroposofische vereniging en heeft velen geïnspireerd door zijn persoonlijke betrokkenheid, zijn verrassende manier van waarnemen en de heldere wijze waarop hij zijn bevindingen verwoordt. In het Van Dam Huis zetten we zijn werk voort.
Het Van Dam Huis is een bijzonder en vooral duurzaam en energiezuinig gebouw. Het biedt onderdak aan vier organisaties: Gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem, Antroposofische Vereniging Haarlem, Bureau Ouder& Kindzorg Haarlem, Patiëntenvereniging De Keerkring.

Therapeuticum Haarlem
Het Therapeuticum Haarlem is een gezondheidscentrum waarin huisartsen en therapeuten samenwerken. De reguliere, natuurwetenschappelijke geneeskunde vormt de basis, die wordt verruimd met de levensbeschouwelijke en spirituele gezichtspunten vanuit de antroposofie. De antroposofische geneeskunde is hierdoor een aanvulling op de gewone geneeskunde. Artsen en therapeuten hebben een reguliere vooropleiding en een aanvullende antroposofische opleiding gevolgd.

Antroposana
Landelijke patiëntenvereniging antroposofische gezondheidszorg “Antroposana” , is een vereniging van mensen die gebruik (willen) maken van de antroposofische gezondheidszorg. Op dit moment telt Antroposana 6000 leden.

Antroposofische Vereniging Haarlem
is een plaatselijke afdeling van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Op deze website vindt u een overzicht van de activiteiten in de regio Haarlem.

Antroposofische zorg
Aandacht voor jou als geheel
Antroposofie gaat over gezond verstand. Het is een breed referentiekader. Want antroposofie betekent; aandacht voor het geheel. Voor je lichaam, je ziel, je geest én voor je manier van leven. Alles hangt immers samen.

Antroposofische agenda Noord-Holland

Rozemarijn
in Haarlem biedt dagbesteding en woongelegenheid aan kinderen met een meervoudige beperking, werk- en woongelegenheid aan jongvolwassenen en volwassenen met verstandelijke beperkingen en/of psychische kwetsbaarheid en een mogelijkheid tot logeren. Daarnaast biedt Rozemarijn ook thuisondersteuning.