Bibliotheek

De boeken van de patiëntenbibliotheek van de Keerkring zijn ondergebracht bij de bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in het Van Dam Huis. Voor verdere gegevens wat betreft de uitleen zie bibliotheek

Adres

Van Dam Huis begane grond Prinsen Bolwerk 3 b  Haarlem.

Wanneer is de bibliotheek open?

De bibliotheek is dinsdag tot en met vrijdag van 10- 15 uur open. Met ingang van 1 oktober 2018, uitgezonderd de schoolvakanties.