De Keerkring

De Keerkring is al sinds 1976 een actieve, regionale vereniging van patiënten die staan ingeschreven in de praktijk van een arts of onder behandeling zijn van een therapeut, die de antroposofische geneeswijze voorstaat.

De Keerkring gaf 2 keer per jaar een eigen blad uit- de Keerkringkrant- en twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief, sinds voorjaar 2020 is het nieuws van De Keerkring ondergebracht in de nieuwsbrief van het Van Dam Huis. Er worden tevens thema- avonden  georganiseerd. In de thema-avonden belichten artsen en therapeuten aspecten van de antroposofische gezondheidszorg.

Verder is er periodiek overleg van het bestuur met de antroposofische artsen en therapeuten in Haarlem, met name om de belangen van de patiënten te behartigen.

De Keerkring is een vereniging met rechtspersoonlijkheid, waarvan de leden invloed hebben op het beleid en op de uitvoering daarvan door het bestuur. De Keerkring staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer : 40594742

Sinds 1 januari 2005 is De Keerkring een regionale afdeling van de landelijke patiëntenvereniging Antroposana. Als lid van De Keerkring / Antroposana helpt u mee de doelstellingen van De Keerkring / Antroposana te realiseren en kunt u gebruik maken van wat Antroposana landelijk bereikt heeft en te bieden heeft.

Vanaf 1976 is ook het Solidariteitsfonds een essentieel onderdeel van de Keerkring. Het doel van het Solidariteitsfonds is, indien nodig, het financieel ondersteunen van patiënten voor het gebruik van antroposofische medicijnen en/of therapieën. Het Solidariteitsfonds is ondergebracht in een aparte stichting.

Wat wil De Keerkring als afdeling van Antroposana?

  • het behartigen van de belangen van de gebruikers van de antroposofische gezondheidszorg
  • het bevorderen van kennis betreffende het praktiseren van een gezonde levenswijze en het leven met ziekte en handicap

Antroposofische zorg
Aandacht voor jou als geheel
Antroposofie gaat over gezond verstand. Het is een breed referentiekader. Want antroposofie betekent; aandacht voor het geheel. Voor je lichaam, je ziel, je geest én voor je manier van leven. Alles hangt immers samen.