Orgaandonatie en -transplantatie.

De avond met Arie Bos (voormalig antroposofisch huisarts, tevens neurofilosoof en auteur) en
Babs Willemse (zij leeft al 30 jaar met een getransplanteerde lever) was een zeer inspirerende avond met een levendige uitwisseling.

Babs Willemse  heeft een boek geschreven Aan de rand van het leven, wat wij van harte aanbevelen. Je kunt het lenen in de bibliotheek van het Van Dam Huis en het is ook te koop in het ‘t Winkeltje.


AAN DE RAND VAN HET LEVEN
Licht op het vraagstuk orgaandonatie

‘Over orgaandonatie en donorschap lopen de meningen nogal uiteen. De één ziet het als een daad van naastenliefde om een orgaan te mogen schenken aan de medemens. Maar er is ook tal van mensen die vinden dat het menselijk lichaam alleen in ongeschonden vorm bestemd is voor Leven met een hoofdletter. Babs Willemse neemt ons mee naar een wereld waarin woorden als ‘bewustzijn’ en ‘levensvisie’ een belangrijke rol spelen in het maken van ethische keuzes. Ze hoopt daarmee dat de lezer zich een gefundeerde mening kan vormen.’

“Dit boek is ontstaan naar aanleiding van een vraag die mij gesteld werd om mijn ervaringen met een leven na levertransplantatie op papier te zetten.Wat begon als een min of meer autobiografisch verhaal groeide uit tot dit boek. In het eerste deel ervan staan mijn eigen ervaringen centraal en daarmee ook mijn worsteling om met dit na-transplantatie-leven in het reine te komen. Maar het schrijven van dat verhaal maakte me ervan bewust dat er veel aspecten zijn aan orgaandonatie waar ik tot dan toe soms wel zijdelings aan dacht, maar waar ik tot toch niet vol bewust nota van had genomen. Gaandeweg kwamen er steeds meer vragen bij me boven waar ik een antwoord op wilde vinden en zo ontstond het tweede deel van dit boek. Ik onderzocht juridisch- ethische en medische aspecten van orgaandonatie en bekeek onder meer hoe deze in de voorlichting naar voren komen. Het zo intensief leven met deze vragen bracht me ook tot dan toe onbekende spirituele ervaringen en persoonlijke groei.

Zo is dit boek uitgegroeid tot een autobiografisch maar ook verdiepend document over orgaandonatie en –transplantatie waarvan ik hoop dat het mensen zal bemoedigen zich van hun eigen keuzes bewust te maken en hun levensweg zo authentiek mogelijk te gaan. Met ruimte voor de rijkdom die ieder individueel leven is en om die veelheid van ervaringen in zijn volle glorie naast elkaar te laten bestaan.”

– Babs Willemse

 

In 2017 heeft Antroposana ook haar magazine gewijd aan allergieën auto-immuunziekten en orgaantransplantatie.

Reageren is niet mogelijk.