Uw donatie in 2022 voor het Solidariteitsfonds

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de doelstelling van het Solidariteitsfonds: met dit fonds maken wij het mogelijk om door middel van een tegemoetkoming in de therapiekosten deze therapieën te volgen. Deze tegemoetkoming geldt voor leden van De Keerkring die de therapieën niet geheel zelfstandig kunnen betalen. De aanvraag voor een vergoeding gaat in overleg met uw huisarts en als het om een therapie gaat, wordt die vergoeding in overleg met de therapeut aangevraagd.

Wilt u gebruik kunnen maken van deze therapieën dan dient u lid te zijn van De Keerkring én minimaal 3 maanden donateur te zijn van het Solidariteitsfonds. Deze donatie bedraagt € 5,– per persoon per kalenderjaar en € 10,– voor een gezin per kalenderjaar. Deze minimale donatie is bedoeld om de drempel voor deelname aan dit fonds zo laag mogelijk te houden zodat iedereen gebruik kan maken van dit fonds.

Het is heel fijn dat velen donateur zijn van het Solidariteitsfonds. Ook wordt er naast de basisdonatie veel extra gedoneerd. Wist u dat deze donatie voor het belastingjaar 2022 aftrekbaar is? Dit betekent wanneer u in december 2022 alsnog iets extra’s overmaakt een gedeelte kan worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Om deze aftrekbaarheid te vergemakkelijken en te vergroten zijn wij druk bezig met het aanvragen van een ANBI-status. Door deze status van een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt de teruggave te allen tijde bij de belastingdienst gewaarborgd. Bij grotere giften is dat natuurlijk helemaal interessant en zeer wenselijk! Wij hopen deze status nog dit jaar rond te krijgen.

Mocht u nog in de gelegenheid zijn om een extra financiële bijdrage te leveren dan kunt u dit doen op rekening NL 69 TRIO 0212 1005 48 ten name van Solidariteitsfonds van De Keerkring te Haarlem. Hartelijk dank hiervoor!

Allen een goed en gezond 2023 toegewenst!

Reageren is niet mogelijk.