Rainer Maria Rilke Wat mij raakt (Was mich bewegt)

Wat mij raakt (Was mich bewegt)

Men moet de dingen
de eigen stille ongestoorde
ontwikkeling laten
die diep van binnen komt;
die door niets
gedwongen of versneld kan worden.

Alles in het leven is groeien en vormt zich,
rijpt zoals de boom, die zijn sapstroom niet stuwt
en rustig in de lentestormen staat,
zonder de angst dat er straks geen zomer kan komen.
Die zomer komt toch!

Maar slechts voor de geduldigen
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt,
zorgeloos stil en wijds.
Men moet geduld hebben
voor onopgeloste zaken in ons hart
en proberen de vragen zelf te koesteren als gesloten kamers
en als boeken, die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.

Het komt erop aan alles te leven.
Als je de vragen leeft
leef je misschien langzaam maar zeker
zonder het te merken
op een goede dag het antwoord in.

Solidariteitsfonds en De Keerkring- hoe zit dan nou?

Op de ALV bleek dat tóch het Solidariteitsfonds niet voor iedereen duidelijk is.
De Keerkring heeft al in 2006 voor zijn leden het Solidariteitsfonds opgericht.

Het Solidariteitsfonds is dus echt voor leden van De Keerkring.

Je bent lid van De Keerkring (afdeling van Antroposana) en je kan dan donateur zijn/worden van het Solidariteitsfonds. Antroposana int de contributie á €36 per jaar en De Keerkring ontvangt per lid een klein deel van die contributie.

Het Solidariteitsfonds kent alleen donateurs, dit ben je als je per jaar minimaal €5 per persoon of minimaal €10 per gezin overmaakt. Daarmee steun je anderen die hun antroposofische therapie niet (volledig) kunnen betalen, zodat ze tóch gebruik kunnen maken van de therapie.
Door donateur te worden kun je het werk van het Solidariteitsfonds ondersteunen én indien nodig zelf een beroep doen op het fonds.

Óók is het uiteraard voor íédereen mogelijk om een gift te doen aan het Solidariteitsfonds. En straks als de ANBI-status helemaal rond is voor de belasting nog aftrekbaar ook.

Heb je nog vragen over het Solidariteitsfonds? Hier de website met alle informatie en contactgegevens.

ALV 11 mei j.l.

Tijdens de ALV op 11 mei nam onze penningmeester André Houtenbos afscheid. André kwam begin 2019 kennismaken met het bestuur en heeft voorjaar 2020 het penningmeesterschap overgenomen. We kunnen wel stellen dat hij de financiële zaken van de Keerkring (als ook van het Solidariteitsfonds) echt heel overzichtelijk in kaart heeft gebracht en beheerd. André kreeg dan ook alle lof van de kascommissie van De Keerkring ook voor de grote inzichtelijkheid. Daarnaast heeft hij zich zeer ingespannen om de ANBI-status van zowel de Keerkring als van het Solidariteitsfonds via wijzigingen in de statuten mogelijk te maken. En soms is het tijd om na alle inspanningen je tijd en aandacht weer naar andere zaken te brengen- zo ook André. Wij vinden het erg jammer dat hij stopt, gelukkig blijft hij tot en met 31 december a.s. onze financiële zaken regelen én ook om een opvolger in te werken. Die opvolger: iets voor jou??

Antroposana


Ita, het tijdschrift van Antroposana, is vorige week bij onze leden op de deurmat gevallen. Het thema van deze nieuwste Ita is ‘Opstaan’.

Nieuwsberichten: 
* Redenen voor optimisme over de toekomst van de aarde, aldus Eliant
Begin maart stuurde Allicance Eliant een nieuwsbrief waaruit we graag de bevindingen delen. Eliant constateert dat dat ondanks angst en onzekerheid in de wereld, er ook reden is voor optimisme. Mensen verenigen zich en zetten zich met extra energie in voor initiatieven voor een gezonde toekomst van de aarde. Lees verder……

* Film werkwijze kindertherapeuticum
Tanja Markies heeft een film gemaakt die de werkwijze van Het Kindertherapeuticum in Zeist in beeld brengt: ‘Het Kindertherapeuticum’. De film volgt drie kinderen in hun gang langs de kinderarts en verschillende therapeuten. Je ziet de manier waarop gewerkt wordt vanuit de multidisciplinaire diagnostiek, en ziet de multidisciplinaire kinderbespreking. Lees verder ……


*WHO publiceert opleidingsnormen voor antroposofische geneeskunde

Als reactie op de toenemende populariteit van antroposofische geneeskunde wereldwijd heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maatstaven gepubliceerd voor de opleiding in de antroposofische geneeskunde. Het vaststellen van WHOkwalificatienormen voor beoefenaars van antroposofische geneeskunde weerspiegelt de relevantie ervan als wereldwijde medische praktijk en biedt patiënten een voorspelbaar zorgniveau. Lees verder ……

Leden van De Keerkring: Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering en donatie Solidariteitsfonds.

Leden, wiens mailadres bekend is bij Antroposana, hebben de uitnodiging voor deze ledenvergadering op 21 april in hun mailbox ontvangen.
Leden, wiens mailadres niet bekend is bij Antroposana, hebben afgelopen week  deze uitnodiging per brief ontvangen.

Ben je wél lid maar heb je geen uitnodiging ontvangen? Neem dan graag even contact op met ons secretariaat (keerkring@antroposana.nl of 023 -5518640).

Naast deze uitnodiging hebben wij in dezelfde brief ook weer een verzoek gedaan om te doneren aan het Solidariteitsfonds, voor zover jullie dat dit jaar nog niet gedaan hebben.

UITNODIGING AAN DE LEDEN VAN DE KEERKRING:

UITNODIGING AAN DE LEDEN VAN DE KEERKRING:

 Voor onze jaarlijkse ledenvergadering op

DONDERDAG 11 MEI OM 20.00 UUR

* Opening met een verhaal door Taletta Bierens de Haan.

* Uitleg van jaarverslag en jaarrekening.

* Stand van zaken Solidariteitsfonds.

* Huishoudelijke mededelingen.

* Wat is er van belang en wat willen we met onze patiëntenvereniging in het komende jaar.                                                            o Wat is er voor een patiëntenvereniging van belang in deze tijden waarin de gezondheidszorg, en daarmee ook de antroposofische gezondheidszorg, erg onder druk staat.
                 o Gelukkig is er een landelijke vereniging die de belangen van antroposofische gezondheidszorg zo goed mogelijk behartigt, maar wat vinden jullie als leden van de plaatselijke Keerkring van belang en waar zou je je voor willen inzetten?

 KOMT ALLEN  !

 PLAATS:                 zaal Van Dam Huis
TIJD:                        20.00 – 21.30 uur
ENTREE:                 alleen voor leden
AANMELDEN:        
keerkring@antroposana.nl (evt. 023-5518640)
                                 wenselijk maar niet noodzakelijk

Nog geen lid?
Maak dan nú gebruik van de gelegenheid om je in te schrijven als lid van Antroposana vóór 11 mei en praat mee over de toekomst.


      

Inspiratietekst

 

De inspiratietekst die Machteld Huber deelde in de Verwondering:

Een plek,
waar je met zorg voor
de aarde iets creëert
die je niet exploiteert
waar je anderen niet
uitbuit
waar je samen van
geniet en die je goed
doorgeeft aan de
volgende generatie
we zijn medescheppers

– Dorothee Sölle

Terugblikken en scherper zien ‘De laatste 1000 dagen’

‘De laatste 1000 dagen’ is als begrip geïntroduceerd door Machteld Huber, oprichter Institute for Positive Health en refereert aan de aandacht voor ‘de eerste 1000 dagen’ om ieder kind een goede start van het leven te gunnen. Ook die laatste 1000 dagen is een belangrijke levensfase waarin je nadenkt over hoe je je kunt voorbereiden op het sterven.

Machteld blogt maandelijks, en exclusief voor het Landelijk Expertisecentrum Sterven, over haar belevenissen in haar eigen 1000 laatste dagen project, gestart in 2022.