Buitengewone ledenvergadering De Keerkring

Onze leden ontvangen per mail of per post een uitnodiging voor belangrijke bijeenkomsten met betrekking tot

1- statutenwijziging (min of meer kort noodzakelijk stukje)
2- en een veel essentiëler punt: het voortbestaan van De Keerkring.

 

Donderdag 2 november om 19.30 uur

Dus leden van De Keerkring noteer alvast deze datum, nadere informatie volgt.

NB: de mail of brief is gericht aan diegene op wiens naam het lidmaatschap bij Antroposana staat. Dus geef, bij meerdere gezinsleden, alsjeblieft de uitnodiging door aan de overige gezinsleden.

lezing: Slapen- over het belang van de nacht

door Edmond Schoorel, antroposofisch kinderarts

Onze slaap is van levensbelang. Slapen is nodig om helder van geest en gezond van lijf en leden te blijven. Voor kinderen is slapen nog belangrijker. Ze hebben het nodig voor hun ontwikkeling.

Minstens een derde deel van ons leven verblijven we zonder helder bewustzijn slapend in de nachtwereld. Die tijd kunnen we niet missen. Slaapgebrek heeft ernstige gevolgen. Waar is de nacht eigenlijk goed voor? Wat zijn de gezondmakende krachten van de nacht voor lichaam, ziel en geest? Hoe is dat bij jonge kinderen, slapen die anders? Welke bijdrage leveren slaapproblemen bij pubers aan de huidige epidemie van motivatieproblemen?

Wat doet de slaap aan ons om ’s morgens weer fit te kunnen ontwaken en welke reis maken we in de nacht? Op deze vragen zal Schoorel in zijn lezing ingaan. Daarna is er ruimschoots gelegenheid om in gesprek te gaan over hoe je een gezonde slaap kan bevorderen en vragen te stellen. Dan kunnen ook praktische adviezen aan de orde komen.

Edmond Schoorel was tot voor kort kinderarts in het Kindertherapeuticum in Zeist. Zijn interesse in de antroposofische menskunde in relatie tot de ontwikkeling van kinderen en in verband met ziekte en gezondheid heeft geresulteerd in enkele boeken over opvoeding en ontwikkeling. Onder andere De eerste zeven jaar- ontwikkelingsfysiologie en Slaappatronen.

In mei jl. plaatsten wij in de nieuwsbrief al de link naar de film over het Kindertherapeuticum

Deze lezing is met name interessant voor ouders, verzorgenden en leerkrachten van kinderen van 0 tot 18 jaar, maar zeker ook waardevol voor eenieder die een gezonde slaap ter harte wil nemen.

Datum:           maandag 9 oktober 2023

Tijd:                20.00 – 22.00 uur

Plaats:            zaal Van Dam Huis

Entree:          voor leden van De Keerkring/Antroposana €7,00                                                                                                                         voor niet leden €12,00
alleen contante betaling mogelijk                                                                                                                                                financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen.

Aanmelden:  aanmelden vooraf is nodig, graag op aanmelden.keerkring@gmail.com
(evt 023-5518640)

Website:        https://keerkring.antroposana.nl

Wikkels, compressen, uitwendige behandelingen,…..

 

Op de website van antroposofisch verpleegkundige Claudia Linssen-Elfrink staan onder ‘instructies en adviezen’ een aantal pdf’s voor uitwendige behandeling die je zelf thuis kunt toepassen, zoals een oor- ui applicatie, koorts citroenkousen, stoombad bij blaasontsteking. Deze uitgebreide informatie is belangrijk om eerst tot je te nemen, dan weet je wanneer je het juist niet moet doen of wanneer je een arts moet inschakelen. Op haar Instagram-pagina staan een aantal duidelijke filmpjes, waarin je op een heldere wijze stap voor stap de uitvoering uitgelegd krijgt.

Gezang der geesten over de wateren

Gezang der geesten over de wateren

De mensenziel
Lijkt op het water:
Van de hemel komt hij,
Naar de hemel stijgt hij,
En weer omlaag
Naar de aarde moet hij
Eeuwig wisselend.

Ziel van de mens,
Wat lijk je op water!
Lot van de mens,
Wat lijk je op de wind!

J.W. von Goethe

Antroposana- Ita

* een prachtig interview in de Ita: Nieuwe adem -Toen Marianne Martens zes jaar geleden met de chronische longziekte COPD in het ziekenhuis werd opgenomen, kreeg ze van de longarts het advies om haar testament in orde te gaan maken. Maar zo staat ze niet in het leven. Zij koos voor een nieuw begin. ‘Dat ik zo vooruit ben gegaan verbaast de longarts, maar ik weet dat het de gouden combinatie is van vakkundige zorg, inspiratie en mijn geloof in wonderen.’

 

*Artikel ‘Bloeiend hout – notities over sleedoorn’ door antroposofisch huisarts Huib de Ruiter  met daarbij recept sleedoornsiroop van Eveline Batenburg
Een van de eerste struiken die in het voorjaar bloeit, is de sleedoorn (Prunus Spinosa). Hij is herkenbaar aan de stralend witte bloemetjes met ver uitstekende meeldraden.
De rijke bloesemexplosies steken schril af tegen de andere, vaak nog kale struiken, en ook met het donkere hout van de sleedoorn zelf. Schwarzdorn, heet hij in het Duits, Blackthorn in het Engels – zwarte doorn. Het is een plant die veel uitersten in zich verenigt.

Nieuws vanuit De Keerkring

Zoals we al eerder schreven is het bestuur van De Keerkring en het Solidariteitsfonds druk bezig met een aanpassing in de statuten die van overheidswege noodzakelijk is. Dit vanwege de nieuwe WBTR (De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren), daarbij willen we gelijk een ANBI-status aanvragen.

Maandag 19 juni 2023 is de notariële akte van het Solidariteitsfonds gepasseerd. Vervolgens starten we nu met de aanvraag van de ANBI-status voor het Solidariteitsfonds bij de Belastingdienst. Deze ANBI-status geldt dan voor belastingjaar 2023. Alle donaties en schenkingen in 2023 geven de donateur/schenker extra belastingvoordelen!

Voor De Keerkring hebben we voor een statutenwijziging toestemming nodig van onze leden, na de zomer horen jullie daar mee over.

We zijn nog op zoek naar een penningmeester voor het Solidariteitsfonds en een penningmeester voor De Keerkring, iets voor jou?

Rainer Maria Rilke Wat mij raakt (Was mich bewegt)

Wat mij raakt (Was mich bewegt)

Men moet de dingen
de eigen stille ongestoorde
ontwikkeling laten
die diep van binnen komt;
die door niets
gedwongen of versneld kan worden.

Alles in het leven is groeien en vormt zich,
rijpt zoals de boom, die zijn sapstroom niet stuwt
en rustig in de lentestormen staat,
zonder de angst dat er straks geen zomer kan komen.
Die zomer komt toch!

Maar slechts voor de geduldigen
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt,
zorgeloos stil en wijds.
Men moet geduld hebben
voor onopgeloste zaken in ons hart
en proberen de vragen zelf te koesteren als gesloten kamers
en als boeken, die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.

Het komt erop aan alles te leven.
Als je de vragen leeft
leef je misschien langzaam maar zeker
zonder het te merken
op een goede dag het antwoord in.

Solidariteitsfonds en De Keerkring- hoe zit dan nou?

Op de ALV bleek dat tóch het Solidariteitsfonds niet voor iedereen duidelijk is.
De Keerkring heeft al in 2006 voor zijn leden het Solidariteitsfonds opgericht.

Het Solidariteitsfonds is dus echt voor leden van De Keerkring.

Je bent lid van De Keerkring (afdeling van Antroposana) en je kan dan donateur zijn/worden van het Solidariteitsfonds. Antroposana int de contributie á €36 per jaar en De Keerkring ontvangt per lid een klein deel van die contributie.

Het Solidariteitsfonds kent alleen donateurs, dit ben je als je per jaar minimaal €5 per persoon of minimaal €10 per gezin overmaakt. Daarmee steun je anderen die hun antroposofische therapie niet (volledig) kunnen betalen, zodat ze tóch gebruik kunnen maken van de therapie.
Door donateur te worden kun je het werk van het Solidariteitsfonds ondersteunen én indien nodig zelf een beroep doen op het fonds.

Óók is het uiteraard voor íédereen mogelijk om een gift te doen aan het Solidariteitsfonds. En straks als de ANBI-status helemaal rond is voor de belasting nog aftrekbaar ook.

Heb je nog vragen over het Solidariteitsfonds? Hier de website met alle informatie en contactgegevens.