Winterse gedachten

nog sneeuwt het
winterse gedachten
haalt felle hagel
venijnig zijn gram

maar verdrinkt
in de milde regen
wij schaatsen op
het ijs dat niet kwam

ik zie lente
in je ogen kleuren
als je zacht
ontluikend lacht

de zon klimt
iedere dag iets hoger
in het subtiel
verkorten van de nacht

toch zal ochtendvorst
de ruiten rijpen
gelukkig speelt het
voorjaar al dagen buiten

Wil Melker

Nieuws van De Keerkring

Zoals al vaker gemeld; de Keerkring heeft nieuwe bestuursleden nodig. In november 2023 is er op de algemene ledenvergadering besloten om nog eenmaal te proberen bestuursleden te vinden door mensen persoonlijk te benaderen. Het zijn geen moeilijke en ingewikkelde functies en de tijdsbesteding is gemiddeld zo’n 3 à 4 uur per maand. Voor de secretaris is dit een paar uur meer (afhankelijk van invulling functie).

We zijn heel erg blij te kunnen melden dat twee personen, Frank ten Have en Onno Groustra, zich hebben aangemeld als bestuurslid. Frank neemt de rol van penningmeester op zich en Onno gaat aan de slag als algemeen bestuurslid.
We heten hen van harte welkom en gaan met een frisse blik onderzoeken hoe de voortgang van de Keerkring een nieuwe impuls kunnen geven.
Het was nu te kort dag, maar in de volgende nieuwsbrief zullen zij zich graag aan u voorstellen.

Om het bestuur compleet en minder kwetsbaar te maken zijn wij nog op zoek naar 1 bestuurslid en liefst als secretaris. Misschien iets voor jou? Geef je interesse door.


Antroposana

In de laatste digitale nieuwsbrief van Antroposana (januari 2024) is o.a. aandacht besteed aan:

Solidariteitsfonds

Voor u en door u. Solidair met uw medemens
Het Solidariteitsfonds is een onderdeel van de Patiëntenvereniging De Keerkring. Wij zijn een fonds dat jaren geleden in het leven is geroepen, toen bleek dat sommige antroposofische therapieën niet of niet volledig werden vergoed door diverse zorgverzekeringen.
Dit betreft een tegemoetkoming of vergoeding voor: medicijnen, kunstzinnige therapie, euritmietherapie of ritmische massage (fysiotherapie).

We zijn ondertussen intensief bezig met het aanvragen van een ANBI status, een Algemeen Nut Beogende Instelling, maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde, waarbij onder andere enkele wijzigingen noodzakelijk zijn. We hopen daar spoedig meer duidelijkheid over te geven.

In het nieuwe beleidsplan is het een en ander gewijzigd, om voor een vergoeding in aanmerking te komen hoeft u geen lid meer te zijn van Antroposana of De Keerkring. Uiteraard is deze steun alleen bedoeld voor hen, die deze kosten niet zelf kunnen dragen.
Door met elkaar dit fonds te steunen met minimaal vijf euro per jaar kunnen we anderen- of u zelf- helpen om de gewenste therapie wel te ondergaan en vergoed te krijgen voor wie dit nodig heeft. Vijf euro per persoon, 10 euro voor gezin
Dankzij de jaarlijkse gift van onze donateurs kan het Solidariteitsfonds van de Keerkring tegemoet komen in kosten voor antroposofische gezondheidszorg, die niet door de verzekering vergoed worden.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen zijn er een drietal voorwaarden:
1. U dient een verwijzing van uw huisarts te hebben voor antroposofische gezondheidszorg of een recept voor antroposofische medicatie.
2. Uw zorgverzekering verstrekt geen vergoeding voor deze antroposofische gezondheidszorg of voor deze antroposofische medicijnen.
3. De tegemoetkoming in de kosten van de client is alleen bedoeld voor hen, die deze kosten niet zelf kunnen dragen.

Voor vergoeding gelden de volgende regels.

  1. Bij verwijzing door uw huisarts naar de antroposofische gezondheidszorg ontvangt u een vergoeding voor niet-verzekerde therapieën of medicijnen
    Vergoeding voor niet-verzekerde therapieën of medicijnen bedraagt maximaal €300 per jaar, gedurende maximaal 3 jaar.
  2. Bij verwijzing door uw huisarts naar antroposofische gezondheidszorg ontvangt u een vergoeding voor niet-verzekerde therapieën of medicijnen.
    Voor leden van de Keerkring, tevens donateur van het Solidariteitsfonds, bedraagt de vergoeding van niet-verzekerde therapieën of medicijnen 600 Euro per jaar, met een maximum van 3 jaar.

Deze vergoedingen zijn bedoeld voor wie genoemde kosten een probleem zijn.
Wij hopen uiteraard dat zoveel mogelijk mensen lid worden van de Antroposana/Keerkring, en tevens donateur van het Solidariteitsfonds.
Omdat steeds meer verzekeringen gaan “bezuinigen”, is ons fonds van toenemend belang.

Als u uw bijdrage nog niet hebt overgemaakt of u wilt donateur worden kunt u minimaal 5 euro overmaken op Triodosbank bankrekening NL69 TRIO 0212 1005 48 t.n.v. St. het Solidariteitsfonds van de Keerkring, Haarlem. Graag ook duidelijk uw naam vermelden.
Als u nog vragen heeft kunt u mailen naar Roline van Pelser Berensberg, contactpersoon: solidariteitsfondshaarlem@gmail.com (evt. 06-41515907 ná 17.00 uur).

 

Nieuwe penningmeester solidariteitsfonds

We zijn heel erg blij te kunnen melden dat het solidariteitsfonds een nieuwe penningmeester heeft.

Hierbij wil ik mij graag voorstellen als nieuwe penningmeester van Stichting Het Solidariteitsfonds van de Keerkring. Ik ben Marcel Bijkersma, 51 jaar, getrouwd, vader van drie kinderen en woonachtig in Haarlem. Samen met mijn compagnon ben ik eigenaar van administratiekantoor Financiële Helden. Sinds onze drie kinderen naar de Vrije School gaan ben ik actief financieel betrokken geweest bij diverse initiatieven rondom Antroposofie zoals het penningmeesterschap van de Vereniging Antroposofische Kinderopvang, de financiële administratie van Kinderopvang De Geheime Tuin in Zeist, van Antroposana en was ik één van de medeoprichters van Kinderopvang de Wonderberk in Haarlem. Het penningmeesterschap van het solidariteitsfonds is een taak die ik graag op me neem en ik verheug me op een goede en fijne samenwerking

 

Berichten vanuit het bestuur

Het solidariteitsfonds is druk bezig de ANBI status te verkrijgen wat niet zo eenvoudig verloopt.

Solidariteitsfonds voor u en door u. Solidair met uw medemens

Het Solidariteitsfonds is jaren geleden in het leven geroepen, toen bleek dat sommige antroposofische therapieën niet of niet volledig werden vergoed door diverse zorgverzekeringen. Dit voor o.a. medicijnen, kunstzinnige therapie, euritmietherapie of ritmische massage (fysiotherapie).

Dankzij de jaarlijkse gift van onze donateurs kan het tegemoetkomen in kosten voor antroposofische gezondheidszorg, die niet door de verzekering vergoed worden. Voor volledige tekst zie website van het van Dam Huis. Uiteraard is deze steun alleen bedoeld voor hen, die deze kosten niet zelf kunnen dragen.

Door met elkaar dit fonds te steunen met minimaal vijf euro per jaar kunnen we anderen- of u zelf- helpen om de gewenste therapie wel te ondergaan en vergoed te krijgen voor wie dit nodig heeft. Vijf euro per persoon, 10 euro voor gezin.

U kunt de bijdrage voor het jaar 2024 overmaken op Triodosbank bankrekening NL69 TRIO 0212 1005 48 t.n.v. St. het Solidariteitsfonds Haarlem. Graag ook duidelijk uw naam vermelden.

Omdat steeds meer verzekeringen gaan “bezuinigen”, is ons fonds van toenemend belang.

Als u nog vragen heeft, kunt u mailen naar:

Roline van Pelser Berensberg, solidariteitsfondshaarlem@gmail.com  

(evt. 06-41515907 ná 17.00 uur).

 

Overdenking

Patiëntenvereniging de Keerkring.

Voor het voortbestaan van de patiëntenvereniging de keerkring hebben we nog nieuwe bestuursleden nodig!!!

Vaarwel, zei de vos. Dit is mijn geheim, ’t is heel eenvoudig:
Alleen met het hart kun je goed zien
Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.
Voor de ogen is het wezenlijke onzichtbaar, herhaalde de kleine prins,
om het goed te onthouden.

Antoine de Saint-Exupéry

Zielenwensen kiemen

Zielenwensen kiemen,
Wilsdaden groeien,
Levensvruchten rijpen.

Ik voel mijn lot,
mijn lot vindt mij.
Ik voel mijn ster,
mijn ster vindt mij.
Ik voel mijn doel,
mijn doel vindt mij.

Mijn ziel en de wereld zijn één.

Het leven wordt klaarder om mij,
Het leven wordt zwaarder voor mij,
Het leven wordt rijker in mij.

Rudolf Steiner

 

 

Wij wensen je een mooie Advents- en Kersttijd in goede gezondheid toe.

Hartelijke groet, Wimmy, Aggie en Hilda.

 

 

Memento Mori – Sterven als geestelijk proces- door Huib de Ruiter

Voor ieder mens komt het moment dat hij gaat sterven. Soms plotseling, onverwacht, bijvoorbeeld bij een ongeluk, of door een hartinfarct. Maar vaak is het sterven een heel proces en maken mensen veel mee – zowel degene die sterft als de naasten. Het is goed om stil te staan bij de diep menselijke processen die horen bij overlijden. Er is zelfs een gezegde voor: Memento Mori: besef dat je zult sterven. Lees hier het hele artikel.

“Gezondheid, ziekte en antroposofie”door Huib de Ruiter

Huib de Ruiter was 37 jaar werkzaam als antroposofisch huisarts in Leiden. Deze uitgave is een verzameling van de artikelen die hij in die jaren voor zijn patiënten schreef. De artikelen zijn in hoofdthema’s geordend en geven een breed en levendig beeld van de antroposofische kijk op de mens (mensbeeld) en op ziekte en gezondheid. Artikelen over o.m. de werking van de organen; over een aantal veel voorkomende ziekten en aandoeningen; over de zeven metalen en een aantal planten en mineralen en hun toepassing in de antroposofische geneeskunde. – Deze uitgave vormt een inspirerende toegang tot een vruchtbare manier van omgaan met vragen van ziekte en gezondheid, ook in praktisch opzicht.
Het boek bestaat uit zes delen:
– antroposofie en geneeskunde
– organen
– ziekten, aandoeningen, keuzes
– metalen
– mineralen
– planten.
Naast antroposofische gezichtspunten en achtergronden komen ook ziektebeelden aan de orde, evenals therapieën en medicijnen. Een register maakt het boek nog beter toegankelijk.
(paperback, 319p, met register)
Nearchus | Winde, 2023

Een aanrader dit boek!
Huib de Ruiter schrijft ook al jarenlang prachtige artikelen voor de Ita, zie ook hieronder.

 

Zorgverzekeringen en vergoedingen antroposofische geneeskunde en lidmaatschap patiëntenverenigingen

Welke zorgverzekering vergoedt antroposofisch geneeskundige behandelingen en medicijnen? Antroposana noemt geen zorgverzekeraar die antroposofische zorg als beste in de dekking heeft opgenomen omdat elke situatie uniek is. Wij adviseren, om voor je eigen situatie, de verschillende zorgpolissen met antroposofische zorg in de dekking te vergelijken. Je kunt dit doen via https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde

Aanvullende verzekeringen die specifiek euritmietherapie vergoeden vind je hier:  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/euritmietherapie

En voor vergoeding van lidmaatschap patiëntenverenigingen zoals Antroposana (Antroposana is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland): https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/patientenverenigingen