Michaelstijd


Aartsengel Michaël,

beeldhouwer: Rik ten Cate

Voel je niet de sterkende, helende kracht?

Voel je niet de sterkende, helende kracht
Van de zonnige dagen der herfst?
’t Is Michael, die spreekt in de stervende pracht,
In de kleurige gloed van de herfst.

Voel je niet de dankbaarheid, diep in je ziel,
Voor de rijkdom en oogst van het jaar?
Voor het vruchtgeschenk, dat van de bomen nu viel,
Voor het koren, zo goud en zo zwaar?

Voel je niet, dat Michael van ons nu verwacht,
Dat wij ook in de duisterste tijd,
Als de stormwinden woeden en lang is de nacht,
Zijn tot werken en helpen bereid?

Voel je niet, dat nu in de Michaelstijd,
In de zonnige dagen der herfst,
Wij de krachten verzaam’len voor ’t werk en de strijd
Van het nieuwe, nu komende jaar?

T.H.-H.

 

 

 

Het bestuur wens allen een heel mooi Michaëlsfeest en herfstmaand  toe.

 

Lezing ‘Orgaandonatie en -transplantatie’ door Arie Bos i.s.m. Babs Willemse

De nieuwe donorwet  is op 1 juli 2020 ingegaan.

Deze wet is voor mensen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente. In het nieuwe Donorregister hebt U ingevuld of u na uw overlijden wel of geen organen en weefsels aan een patiënt wilt geven. Voorbeelden van organen zijn een nier of longen. Voorbeelden van weefsels zijn huid, hoornvlies of bloedvaten. Hierdoor weet uw familie, partner of vriend(in) of u wel of niet orgaandonor bent. Indien u niets heeft aangegeven en bent u ouder dan 18 jaar dan staat u in het register met ‘geen bezwaar tegen donatie’. U kunt deze keuze altijd nog wijzigen.

 

Vanuit de antroposofie bekeken rijzen er vragen op zoals: Is hersendood wel echt dood? En wat gebeurt er na de dood? Wat zou het effect kunnen zijn als je een deel van je orgaangebonden herinneringen mist? Hoe gaan wij met onze gestorvenen om? Wat is de invloed op de ontvanger van de informatie die meekomt in een orgaan?

Hoe is dat wanneer een orgaan bij leven wordt geschonken?
Om een persoonlijk besluit te nemen in dit ingewikkelde dilemma had De Keerkring een hierover een informatieavond gepland voor  maart 2020, die helaas niet door kon gaan.

Deze informatieavond over vraagstukken over  het doneren alswel het krijgen van een orgaan/weefsel hebben we nu kunnen organiseren op donderdag 10 november 2022.

 

Arie Bos voormalig antroposofisch huisarts is tevens neurofilosoof en auteur van Mijn brein denkt niet, ik wel, Hoe de stof de geest kreeg en Gebruik je hersens!.

Babs Willemse, leeft al 30 jaar met een getransplanteerde lever. Babs heeft een boek geschreven Aan de rand van het leven. Ze schrijft over het leven hiermee en de wisselende gedachten en gevoelens. Ze belicht in haar boek alle facetten van het vraagstuk. Niet alleen de medische en juridische kwesties, zoals begrip ‘hersendood’, maar ook de spirituele kwesties. Ze leert ons dat het vraagstuk van orgaandonatie heel complex is en daarom vanuit meerdere perspectieven tegelijk bekeken dient te worden.

Er wordt een inleiding gegeven, waarna er voldoende gelegenheid is tot het stellen van vragen en uitwisseling.

 

Datum:              donderdag 10 november 2022;

Tijd:                    20.00 – 21.30 uur;

Plaats:               zaal Van Dam Huis;

Entree:              voor leden van De Keerkring/Antroposana €7,00; voor niet leden €12,00; bij voorkeur contante betaling; financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen;

Aanmelden      vooraf op aanmelden.keerkring@gmail.com (evt 023 5247633)

Lezing ‘Evenwicht in uitdagende tijden’ door Annejet Rümke

Hoe bewaar je het evenwicht tussen de eisen die de wereld aan je stelt en dat wat je zelf wilt doen met je leven? Wat heb je nodig voor jouw welbevinden en vitaliteit? En hoe neem je dat eigenlijk waar?

Dit zijn enkele vragen die Annejet Rümke zal bespreken en ook uit eigen ervaring zal toelichten.

Annejet Rümke is een antroposofisch arts én zij is storyteller. Zij was vele jaren docent en trainer in binnen- en buitenland op het gebied van antroposofisch mensbeeld, geneeskunde en reguliere en antroposofische psychiatrie. Zij is auteur van een boek over burnout Herstellen en voorkomen van burn-out- Als een feniks uit de as en van een uitgebreid holistisch handboek psychiatrie Verkenningen in de psychiatrie- Een holistische benadering.

Datum:              maandag 3 oktober 2022;
Tijd:                    20.00 – 21.30 uur;
Plaats:               zaal Van Dam Huis;
Entree:              voor leden van De Keerkring/Antroposana €7,00; voor niet leden €12,00; bij voorkeur contante betaling; financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen;
Aanmelden:       aanmelden vooraf op keerkring@antroposana.nl (evt 023-5518640).

 

De informatie over het boek Herstellen en voorkomen van burn-out- Als een feniks uit de as van Annejet Rümke stond in de vorige nieuwsbrief.

 

 

NIEUWS VAN DE KEERKRING

We zijn erg blij dat we dit najaar twee lezingen kunnen organiseren. Een lezing met Annejet Rümke en een lezing van Arie Bos i.s.m. Babs Willemse.

Voor beide lezingen geldt dat je moet aanmelden, doe dat graag op tijd en via de mail, want we hebben een maximum van 40 plaatsen. LET OP: de lezingen hebben verschillende aanmeldadressen. Bij voorkeur ter plekke contant afrekenen.

Verder hanteren wij het beleid van de Antroposofische Vereniging: “Thuisblijven bij klachten. Meld je af en blijf thuis als je klachten hebt waarbij je andere mensen kunt besmetten. Bij klachten die horen bij corona of griep en ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus, keelpijn of hoesten.”

Graag tot ziens bij (één van) de lezingen.

Puntje (door Johanna Priester, oud-huisarts)

WEEGPUNTJE

En steeds weer dat dilemma:

Trainen of rust nemen,
volhouden of loslaten,
zelf doen of hulp vragen,
je uitleven of je beheersen,
verder onderzoeken of het hier nu bij laten,
rusten in vertrouwen of zoeken in vernieuwen,
delen of het bij je houden,
terugblikken of vooruit kijken,
bestrijden of omhullen,
afschudden of dragen,
overwinnen of aanvaarden.

Laat je weegschaal een beweeg-schaal zijn,
schommelend rond het midden,
zonder definitief door te slaan naar één kant.

 

 

Het bestuur wens allen een heel mooie nazomer toe.

Antroposana- Twee interessante artikelen uit de Ita van juni:

* ‘Geborgen verzorger’ Deze zomer bestaat de bloeiende opleiding Natuurlijke Kraamzorg tien jaar. Founding Mother Maria Bom vertelt erover en blikt vooruit.

Wat is de waarde van Natuurlijke Kraamzorg? Dit voorjaar heeft de Leidse Hogeschool een tevredenheidsonderzoek afgerond en de uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd.

 

*Telos In het idyllische Vorden is een bijzonder evenwicht ontstaan tussen antroposofische zorg en bd-landbouw bij Urtica De Vijfsprong. Astrid van Zon leidt dit dubbele bedrijf sinds zes jaar en verkende met haar collega’s de kracht van de plek, de manier van werken en het welzijn van de mensen, dieren en planten die er leven. Astrid van Zon: ‘Met ‘Herstellen in het Groen’ zijn we een van de voorlopers van de Groene GGZ geworden. Gesprekken worden vaker wandelend gehouden en we creëerden een plek in de natuur, waar bijvoorbeeld ook gemediteerd kan worden. We weten allang dat werken op het land bijzonder helend is en we aan het leven van planten en dieren iets kunnen ontdekken over onszelf.’

Vooruitblik lezing Arie Bos

Op 10 november zal Arie Bos (antroposofisch arts) een lezing geven over orgaandonatie (deze lezing was gepland in april 2020 maar uitgesteld i.v.m. coronawetgeving). Nu zal Arie Bos de lezing geven in samenwerking met ervaringsdeskundige Babs Willemse. Babs Willemse leeft al 33 jaar met een getransplanteerde lever. Zij heeft een boek geschreven ‘Aan de rand van het leven’- hierin schrijft ze over haar leven hiermee en wisselende gedachten en gevoelens daarover.

Het boek over burnout ‘Herstellen en voorkomen van burn-out- Als een feniks uit de as’

Het boek over burnout ‘Herstellen en voorkomen van burn-out- Als een feniks uit de as’ van Annejet Rümke is helaas niet meer nieuw verkrijgbaar. Wij hadden het boek in onze bibliotheek op zolder van het Therapeuticum op het Prinsen Bolwerk. Helaas is het daar verdwenen. Wij hebben een versie (z.g.a.n.) kunnen aanschaffen voor de bibliotheek in het Van Dam Huis. Het boek heeft ook een cd met oefeningen en twee visualisaties.
Mocht je het boek echt langer als oefenboek willen gebruiken dan zou je eens op de prikbordpagina van Antrovista een oproep kunnen plaatsen (daar is het ons ook gelukt).

‘Burnout is een typisch verschijnsel van onze “werkmieren cultuur” met zijn jachtige tempo, prestatiedwang en eis tot materiële welvaart. In de visie van de auteur is burn–out niet alleen een ziekte die snel en effectief behandeld moet worden met als doel dat de werker weer zo snel mogelijk aan het werk kan, maar ook een levenscrisis die een dringend appèl doet op de persoon in kwestie om een periode van heroriëntatie aan te gaan, zowel in de eigen ziel als in de relatie met de (werk)omgeving. Zo kan burn–out en het herstel daarvan een waardevol biografisch proces worden, dat de mogelijkheid biedt tot persoonlijke groei en het vinden van een nieuw en gezonder evenwicht in het leven. Zowel het ontstaan als het herstel van burn-out worden in dit boek benaderd op vier verschillende niveaus: lichaam; levensenergie; de ziel; het ik. In het eerste deel wordt een heldere beschrijving gegeven van de verschijnselen en oorzaken van burn–out. Hierbij wordt aandacht besteed aan biologische factoren, karaktereigenschappen, werkgerelateerde en omgevingsfactoren, en het verschil hierin tussen mannen en vrouwen. Het tweede deel is gewijd aan preventie en herstel. Beide delen bevatten vele sprekende voorbeelden en een scala aan praktische oefeningen die de lezer zelf kan doen. Bijzonder hulpmiddel hierbij is de bijgevoegde CD met oefeningen. Ook zijn interviews toegevoegd met drie therapeuten die vertellen hoe zij elk vanuit hun eigen vakgebied en visie dit proces ondersteunen. Net als de feniks in de vlammen het oude aflegt om in hernieuwde gedaante uit de as te herrijzen, kan iemand door een proces van burn–out innerlijk herrijzen en daarmee dichter bij zijn of haar kern komen en zich opnieuw verbinden met de eigen levensintenties. Het doel van dit boek is het ondersteunen van dit proces.’

LEZING ‘EVENWICHT IN UITDAGENDE TIJDEN’ door Annejet Rümke

Hoe bewaar je het evenwicht tussen de eisen die de wereld aan je stelt en dat wat je zelf wil doen met je leven? Wat heb je nodig voor jouw welbevinden en vitaliteit? En hoe neem je dat eigenlijk waar?
Dit zijn enkele vragen die Annejet Rümke zal bespreken en ook uit eigen ervaring zal toelichten.

Annejet Rümke is antroposofisch arts én zij is storyteller. Zij was vele jaren docent en trainer in binnen- en buitenland op het gebied van antroposofisch mensbeeld, geneeskunde en reguliere en antroposofische psychiatrie. Zij is auteur van een boek over burnout ‘Herstellen en voorkomen van burn-out- Als een feniks uit de as’ en van een uitgebreid holistisch handboek psychiatrie ‘Verkenningen in de psychiatrie- Een holistische benadering’.

Datum:        maandag 3 oktober 2022
Tijd:              20.00 – 21.30 uur
Plaats:          zaal Van Dam Huis
Entree:         voor leden van De Keerkring/Antroposana €7,00
voor niet leden €12,00
alleen contante betaling mogelijk
financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen.
Aanmelden: aanmelden vooraf is nodig graag op keerkring@antroposana.nl  (evt 023-5518640)
Website:      https://keerkring.antroposana.nl