Lezing ‘Orgaandonatie en -transplantatie’ door Arie Bos i.s.m. Babs Willemse

De nieuwe donorwet  is op 1 juli 2020 ingegaan.

Deze wet is voor mensen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente. In het nieuwe Donorregister hebt U ingevuld of u na uw overlijden wel of geen organen en weefsels aan een patiënt wilt geven. Voorbeelden van organen zijn een nier of longen. Voorbeelden van weefsels zijn huid, hoornvlies of bloedvaten. Hierdoor weet uw familie, partner of vriend(in) of u wel of niet orgaandonor bent. Indien u niets heeft aangegeven en bent u ouder dan 18 jaar dan staat u in het register met ‘geen bezwaar tegen donatie’. U kunt deze keuze altijd nog wijzigen.

 

Vanuit de antroposofie bekeken rijzen er vragen op zoals: Is hersendood wel echt dood? En wat gebeurt er na de dood? Wat zou het effect kunnen zijn als je een deel van je orgaangebonden herinneringen mist? Hoe gaan wij met onze gestorvenen om? Wat is de invloed op de ontvanger van de informatie die meekomt in een orgaan?

Hoe is dat wanneer een orgaan bij leven wordt geschonken?
Om een persoonlijk besluit te nemen in dit ingewikkelde dilemma had De Keerkring een hierover een informatieavond gepland voor  maart 2020, die helaas niet door kon gaan.

Deze informatieavond over vraagstukken over  het doneren alswel het krijgen van een orgaan/weefsel hebben we nu kunnen organiseren op donderdag 10 november 2022.

 

Arie Bos voormalig antroposofisch huisarts is tevens neurofilosoof en auteur van Mijn brein denkt niet, ik wel, Hoe de stof de geest kreeg en Gebruik je hersens!.

Babs Willemse, leeft al 30 jaar met een getransplanteerde lever. Babs heeft een boek geschreven Aan de rand van het leven. Ze schrijft over het leven hiermee en de wisselende gedachten en gevoelens. Ze belicht in haar boek alle facetten van het vraagstuk. Niet alleen de medische en juridische kwesties, zoals begrip ‘hersendood’, maar ook de spirituele kwesties. Ze leert ons dat het vraagstuk van orgaandonatie heel complex is en daarom vanuit meerdere perspectieven tegelijk bekeken dient te worden.

Er wordt een inleiding gegeven, waarna er voldoende gelegenheid is tot het stellen van vragen en uitwisseling.

 

Datum:              donderdag 10 november 2022;

Tijd:                    20.00 – 21.30 uur;

Plaats:               zaal Van Dam Huis;

Entree:              voor leden van De Keerkring/Antroposana €7,00; voor niet leden €12,00; bij voorkeur contante betaling; financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen;

Aanmelden      vooraf op aanmelden.keerkring@gmail.com (evt 023 5247633)

Reageren is niet mogelijk.