Afscheid na ruim 10 jaar…..

Na ruim 10 jaar mij voor De Keerkring te hebben ingezet neem ik per  1 januari 2024 afscheid als bestuurslid.

In de Keerkringkrant van september 2013 stelde ik mij voor. En ik schreef dat door het bijwonen van bestuursvergaderingen van De Keerkring en de ledenraad van Antroposana mijn enthousiasme toenam om de krachten te bundelen en ons sterk te maken dat de antroposofische gezondheidszorg, die zoveel meerwaarde heeft, ook in de toekomst bereikbaar blijft.

Wij zijn in Haarlem echt gezegend met een prachtig Therapeuticum met wel vier huisartspraktijken en vele therapeuten en verpleegkundigen! Heel veel steden hebben helaas geen antroposofische huisartspraktijk meer…..

Deze jaren hebben mij veel gebracht, mooie ontmoetingen, fijne samenwerkingen en leerzame momenten. Ik heb kennis opgedaan van de antroposofische geneeskunde en door de functie van secretaris ben ik inmiddels ook digitaal iets vaardiger geworden.
Een tijd met een veelheid aan activiteiten, zoals deelnemen aan Ledenraadvergaderingen van Antroposana, uitwisselingen met andere afdelingen, overleg met de Werkgemeenschap van het Therapeuticum, het (mede)organiseren van lezingen, het initiëren van het Benefietconcert t.b.v. tochtsluisdeur en het maken van mooie interviews. En een cadeau voor het Therapeuticum bedenken, de viltpanelen in de wachtkamer, waar je zelf aan mee kan werken, is natuurlijk helemaal super!
Een boeiende tijd, zeker ook in aanloop naar het nieuwe Van Dam Huis, de presentaties van de tekeningen van het nieuwe gebouw, het brainstormen over de naam. We werden ook uitgenodigd om deel te nemen aan commissies, een fijne betrokkenheid. Vanuit de Keerkring maakten wij een document met aanbevelingen voor een integrale toegankelijkheid van het Van Dam Huis, daar kwam mijn achtergrond als ergotherapeut ook nog mooi van pas.
Op een gegeven moment nam ik de redactie van de Keerkringkrant, de digitale nieuwsbrief en het beheer van de website op me. Ik vind het belangrijk dat onze leden goed geïnformeerd worden.
Het schrijven gaat me trouwens niet heel soepeltjes af, het is echt een ‘proeven’ en ‘wegen’ of dat wat ik schrijf kloppend voor mij voelt. Met veel plezier maakte ik in 2017 een speciale uitgave over de nieuwbouw van het Van Dam Huis zodat leden een beter beeld kregen hoe het nieuwe Antroposofisch Centrum Haarlem er uit kwam te zien en liet ik de toekomstige ‘bewoners’ aan het woord hoe zijzelf dit voor zich zagen. Later, bij het verschijnen van de nieuwsbrief van het Van Dam Huis in april 2020, bleef ik de kopij voor De Keerkring verzorgen en maakte ik een papieren uitgave voor de wachtkamers en voor leden zonder mail.

Dankbaar voor de mogelijkheid die mij geboden werd om deze ervaringen mee te maken, het was een rijke tijd. En nu is het tijd voor mij om mijn aandacht en energie meer aan andere zaken, zoals vilten, te besteden.
Ik hoop van harte dat De Keerkring, in welke vorm dan ook, voort blijft bestaan, dat met enthousiasme de meerwaarde en kennis van de antroposofische geneeskunde voor allen, die kiezen voor deze geneeskunde, gevoed en gedeeld wordt.
Met dank aan alle mensen met wie ik mocht samenwerken en aan alle mensen in ons mooie Therapeuticum die ons deze antroposofische zorg geven!

Tot ziens, in het Van Dam Huis, op een ledenavond van De Keerkring, of elders….
Hartelijke groet,
Hilda Rijkmans

Reageren is niet mogelijk.