Buitengewone ledenvergadering De Keerkring

Onze leden ontvangen per mail of per post een uitnodiging voor belangrijke bijeenkomsten met betrekking tot

1- statutenwijziging (min of meer kort noodzakelijk stukje)
2- en een veel essentiëler punt: het voortbestaan van De Keerkring.

 

Donderdag 2 november om 19.30 uur

Dus leden van De Keerkring noteer alvast deze datum, nadere informatie volgt.

NB: de mail of brief is gericht aan diegene op wiens naam het lidmaatschap bij Antroposana staat. Dus geef, bij meerdere gezinsleden, alsjeblieft de uitnodiging door aan de overige gezinsleden.

Reageren is niet mogelijk.